Tūbausių Šv. Apaštalo Andriejaus parapija

 

Šv. Mišios Tūbausių parapijos bažnyčioje

 

     aukojamos kiekvieną sekmadienį 12.30 val.

 

                       12.00 val. klausoma išpažinčių.

 

2018 m. Didįjį Ketvirtadienį Šv. Mišios 20,00 val.

   Didįjį Penktadienį Šv. Kryžiaus pagarbinimas 20,00 val.

   Didįjį Šeštadienį Šv. Mišios (velyknakčio) 21,00 val.

   balandžio mėn. 1 d. t. y. Velykų dienoje Šv. Mišios sekmadienio tvarka. 

      Krikšto (čia anketa) ir Santuokos Sakramentams informacija telefonu.


Bažnyčios panoraminė apžvalga